Zvyšte svým stránkám sledovanost

Internetové stránky potřebují dosahovat co největší sledovanosti, respektive sledovanosti mezi těmi, kdo jsou zájmovou skupinou majitele takové stránky. Má to logiku – kdyby stránku nikdo nenavštěvoval, nedozvěděl by se nikdo ani o tom, co tato prezentuje, a byla by tudíž naprosto zbytečnou. A zbytečná stránka pozbývá smyslu.
Problém je ovšem s tím, že žádná stránka od samého počátku velkou sledovanost nezískává. Internetové vyhledávače ji tu více a tu méně ignorují a s tím souvisí i zdánlivý nezájem ze strany veřejnosti, jež takovou stránku nenavštěvuje, a to jednoduše proto, že o ní vesměs neví.google lupa.png
Jak by také mohla vědět, když se taková stránka ukrývá mezi nesčetnými odkazy na stránky jiné, jež internetové vyhledávače lidem po zadání toho kterého klíčového slova nabízejí okatěji, že?
Jedinou možností, jak dosáhnout větší sledovanosti takové doposud opomíjené webové stránky – samozřejmě pomineme-li možnost, že bude její majitel či správce rozesílat odkazy na tuto kdekomu s laskavou žádostí, aby si to otevřel, což ale zabere fůru času a námahy a přinese jen minimální efekt – je optimalizace takového webu. Tedy SEO.
Smysl SEO spočívá v tom, že se odborníci starají o vše, co se zvýšením zájmu o takovou stránku souvisí.www doména.jpg

  • Opravují eventuální designové či jiné chyby, jež se na té které stránce vyskytují, s cílem učinit takovou stránku atraktivnější pro vyhledávače.
  • Volí ta správná klíčová slova, jež budou ve vyhledávačích fungovat daleko lépe.
  • Zásobují takové stránky vhodnými a atraktivními články s cílem přilákat sem návštěvníky i opakovaně.
  • Linkbuildingují alias vkládají odkazy na takovou stránku na stránky jiné, odkud sem mají být návštěvníci přesměrováváni.
  • Organizují propagaci a PR kampaně zaměřené na propagaci toho či onoho.

Díky těmto počinům se stává dotyčná stránka stále vyhledávanější, stoupá na žebříčku ve vyhledávačích vzhůru a přináší tím logicky to, co přinášet má, má kýžený efekt.
Jehož by bez SEO nikdy dosaženo nebylo. Protože jak by mohla něco zmoci stránka, o níž nikdo nic neví, že?